Komunikacja lotnicza – alfabet i cyfry

Opublikowano Umieszczono w kategoriach: Opinie

Komunikacja w locie jest konieczna do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu lotniczego. Aby komunikacja przebiegała sprawnie każdy przekaz musi być zrozumiały przez odbiorcę niezależnie od narodowości, języków ojczystych i akcentów osób, które się komunikują. Dlatego stworzono precyzyjne zasady komunikowania się, opisano procedury i ujednolicono frazeologię. W przypadku przekazywania drogą radiową liter i cyfr ustalono słowa, które mają zastąpić każdą z liter i sposób odczytywania każdej z cyfr. Dzięki temu unika się w komunikacji pomyłek takich jak zamiana „A” (fonetycznie po angielsku 'ej’) na „8” (’ejt’), „S” (’si’) na „D” (’di’), „9” (’nain’) na niemieckie „nie” (’nain’). Słowa zastępujące litery są dobrane tak by osoby posługujące się najbardziej popularnymi językami mogły wymówić je bez problemu. Wymogę (niektórych) cyfr dobrano tak by unikać skojarzeń z popularnymi słowami (9 – nein, 4 – for).

Litery

LITERANAZWAWYMOWA I AKCENTOWANIEWYMOWA IPA
AAlfaAL FAHˈælfɑ
BBravoBRAH VOHˈbrɑːˈvo
CCharlieCHAR LEEˈtʃɑːli
DDeltaDELL TAHˈdeltɑ
EEchoECK OHˈeko
FFoxtrotFOKS TROTˈfɔkstrɔt
GGolfGOLFɡʌlf
HHotelHOH TELLhoːˈtel
IIndiaIN DEE AHˈindiˑɑ
JJuliettJEW LEE ETTˈdʒuːliˑˈet
KKiloKEY LOHˈkiːlo
LLimaLEE MAHˈliːmɑ
MMikeMIKEmɑik
NNovemberNO VEM BERnoˈvembə
OOscarOSS CAHˈɔskɑ
PPapaPAH PAHpəˈpɑ
QQuebecKEH BECKkeˈbek
RRomeoROW ME OHˈroːmiˑo
SSierraSEE AIR RAHsiˈerɑ
TTangoTANG GOˈtænɡo
UUniformYOU NEE FORMˈjuːnifɔːm
VVictorVIK TAHˈviktɑ
WWhiskeyWISS KEYˈwiski
XX-rayECKS RAYˈeksˈrei
YYankeeYANG KEYˈjænki
ZZuluZOO LOOˈzuːluː

Cyfry

CYFRANAZWAWYMOWA I AKCENTOWANIEWYMOWA POLSKA
0ZeroZE-ROzero
1OneWUNjeden / jedynka*
2TwoTOOdwa
3ThreeTREEtrzy
4FourFOW-ERcztery
5FiveFIFEpięć / piątka*
6SixSIXsześć
7SevenSEV-ENsiedem
8EightAITosiem
9NinerNIN-ERdziewięć
.DecimalDAY-SEE-MALkropka
100HundredHUN-dredsto
1000ThousandTOU-SANDtysiąc

* – „jedynka” i „piątka” – tych form należy używać jeśli jakość transmisji jest słabsza niż „bardzo dobra”

Pojedynczych liter i cyfr używa się podczas transmisji:

  • znaków wywoławczych (np. Sierra Papa Alfa Bravo Charlie – dla SP-ABC);
  • ciśnienia (One Zero One Three lub Two Niner Decimal Niner Two dla standardowego ciśnienia 1013mb lub 29.92cala słupka rtęci – w USA);
  • poziomów lotu (Flight Level Three Seven Zero – poziom lotu 370);
  • prędkości wiatru (One Three knots – 13 węzłów);
  • częstotliwości (One One Three Decimal Two Five Zero – 113.250);
  • kodów transpondera;

Setek i tysięcy (np. Five Thousend Two Hundred – 5200) używa się podczas transmisji:

  • wysokości;
  • widzialności;
  • pułapu i podstawy chmur;
  • widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR);

pod warunkiem, że są to wartości wyrażone w setkach i tysiącach. W przypadki bardziej precyzyjnych danych (np. wysokość 5230 należy odczytać pojedyncze cyfry – Five Two Three Zero).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *