Samoloty w FSX – cz. 1 (klasyfikacja samolotów)

Flight Simulator X daje (w połączeniu z add-onami) ogromne możliwości wyboru samolotu jakim będziemy latali. W tym rozdziale znajdziesz krótką charakterystykę poszczególnych klas dostępnych maszyn. Zastrzegam, że nie jest to podział idealny – wiele maszyn zalicza się do więcej niż jednej grupy, a wewnątrz tych grup znajdują się samoloty o skrajnie odmiennej charakterystyce.

Najbardziej popularnym (i jednocześnie najbardziej ogólnym) podziałem lotnictwa jest klasyfikacja ze względu na wykonywane zadania. Według nich dzielimy lotnictwo na komercyjne (commercial), lotnictwo ogólne (general aviation) i lotnictwo wojskowe lub państwowe, i wojskowe (military).

Do samolotów komercyjnych zalicza się wszystkie maszyny pasażerskie i transportowe wykonujące planowe połączenia.

Formalnie lotnictwo ogólne to wszystkie maszyny wykonujące loty pozarozkładowe, warto jednak zaznaczyć, że nie jest to klasyfikacja ścisła – wielkie samoloty cargo wykonujące loty zgodnie z zapotrzebowaniem są uznawane za lotnictwo komercyjne, a regularne loty samolotów lekkich bywają klasyfikowane różnie. „Securing General Aviation” Barta Eliasa definiuje lotnictwo ogólne (GA) negatywnie – opisując czym GA nie jest i wyłączając z tej kategorii jedynie loty wojskowe i rozkładowe loty linii lotniczych, zauważając, że go GA zaliczane są nawet czartery linii lotniczych i loty testowe oraz przebazowania samolotów linii lotniczych.

W skrócie – operacje dużych linii lotniczych operujących samolotami pasażerskimi to lotnictwo komercyjne. Loty powietrznych taksówek, rolnicze, widokowe, eksperymentalne, szkolne i przede wszystkim prywatne to lotnictwo ogólne.

Loty wojskowe obejmują wszystkie loty samolotów wojskowych dowodzonych przez uprawnionego wojskowego, natomiast loty państwowe to wszystkie operacje wykonywane przez samoloty należące bądź wynajmowane przez państwo – w tym loty policyjne i loty innych służb państwowych.

Flight Simulator nie nakłada na nas żadnych ograniczeń i możemy wykonywać loty dowolnego rodzaju. Ze względu na umiejętności lub upodobania można również podzielić samoloty według innych kryteriów np. wielkości.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.