Ręczna instalacja scenerii w FSX

Większość add-onów otrzymujemy w postaci archiwów .rar lub .zip. W poniższych instrukcjach przyjąłem założenie, że z takim archiwum masz do czynienia. Jeśli pliki dodatku wrzucone są po prostu do folderu – postępuj analogicznie pomijając krok 1.

Jak zwykle przy instalacji dodatków – przeczytaj plik readme.txt zanim przystąpisz do kopiowania plików.

 1. Rozpakuj archiwum z dodatkiem, który będzie instalowany.
 2. Skopiuj do właściwego folderu. Nie ma żadnych wymagań, ale doświadczenie pokazuje, że warto stworzyć strukturę folderów do przechowywania scenerii. Więcej na ten temat w tekście „Jak utrzymać porządek w sceneriach”. Na potrzeby tego poradnika właściwym folderem jest ścieżka_fsx/Addon Scenery/Nazwa dodatku.
 3. Sprawdź strukturę utworzonego folderu – powinien on zawierać folder „scenery”. Jeśli nie zawiera – nie będzie możliwe zakończenie instalacji. Często „scenery” ukryte jest nieco głębiej w strukturze folderu – pamiętaj, że Folder scenerii to jedynie folder, w którym bezpośrednio znajduje się „scenery”.
  – Nazwa folderu (to jest folder dodatku – mogą być również nadrzędne)
  – – scenery (tu znajdują się pliki .bgl)
  – – texture (opcjonalny, tu znajdują się tekstury i pliki .agn – autogen)
  – – pojedyncze pliki (opcjonalnie – te pliki nie są plikami scenerii, ale mogą być z nią związane – tu pojawi się czasem konfigurator, instrukcja, pliki opcjonalne itp)
 4.  Wejdź w ustawienia (settings).
 5. Wybierz zakładkę Scenery Library.
 6. Kliknij Add area, znajdź i zaznacz folder scenerii (ten, który zawiera w sobie podfolder „scenery”), potwierdź wybór. *** – użytkownicy Windows 7 – proszę przeczytać uwagę na końcu tej instrukcji).
 7. Nowa sceneria pojawi się na szczycie listy.
 8. Kliknij OK aby zamknąć okno. FSX zapisze zmiany (może to potrwać kilkadziesiąt sekund lub nawet kilka minut).

*** – użytkownicy Windows 7 zauważą, że kliknięcie odpowiedniego folderu i potwierdzenie wyboru przyciskiem OK nie spowoduje dodania scenerii, a jedynie otworzenie tego folderu w oknie wyboru. Konieczne jest jeszcze jedno kliknięcie – na liście folderów. Ilustruje tofilmik Billa Womacka (kliknij by otworzyć w nowym oknie). Dziękuję Dymitrowi za zwrócenie uwagi na ten filmik.

Lista jest hierarchią scenerii – pamiętaj, żeby dodatki globalne znajdowały się poniżej dodatków szczegółowych.

Jeśli rozpakowane archiwum zawiera folder „Effects” – jego zawartość należy skopiować do folderu „Effects” w głównym katalogu FSX.

Rozpakowane archiwum może mieć też taką strukturę:

– Folder z nazwą dodatku
– – Folder z nazwą dodatku (to jest folder dodatku – ten kopiuj do folderu FSX)
– – – scenery
– – – texture (opcjonalnie)
– – Effects (opcjonalnie) (jeśli występuje – skopiuj zawartość do Effects w głównym folderze FSX)

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.