Ręczna instalacja samolotów w FSX

Większość add-onów otrzymujemy w postaci archiwów .rar lub .zip. W poniższych instrukcjach przyjąłem założenie, że z takim archiwum masz do czynienia. Jeśli pliki dodatku wrzucone są po prostu do folderu – postępuj analogicznie pomijając krok 1.

Ręczna instalacja samolotów

Jak zwykle przy instalacji dodatków – przeczytaj plik readme.txt zanim przystąpisz do kopiowania plików.

  1. Rozpakuj archiwum z dodatkiem, który będzie instalowany.
  2. Przeanalizuj strukturę dodatku (o tym niżej).
  3. Przenieś główne pliki dodatku do odpowiedniego folderu w SimObjects (to też wyjaśnię niżej), a pozostałe pliki do Gauges, Effects itp.

Struktura dodatku

Samolot w FSX od strony programistycznej składa się z kilku folderów i plików, które zwykle umieszczamy razem w folderze SimObjects/Aircraft lub (jeśli chodzi o helikopter) SimObjects/Rotorcraft. SimObjects znajuje się w głównym folderze FSX.

Po rozpakowaniu dodatku należy najpierw spojrzeć co dostaliśmy. Najczęściej folder będzie miał taką strukturę (od wielkiej litery wpisałem nazwy folderów, od małej plików – wielkość liter nie ma znaczenia i może być różna):

– Nazwa_dodatku_autorstwa_x
– – Nazwa_samolotu
– – – Model
– – – Texture
– – – Panel
– – – Inne foldery
– – – plik aircraft.cfg
– – – inne pliki
– – Effects
– – Gauges

W powyższym przykładzie – do SimObjects/Aircraft przenosimy jedynie folder „Nazwa_samolotu”. Zawartość folderów Effects i Gauges przenosimy do folderów o tej samej nazwie w głównym folderze FSX.

Poza głównym folderem dodatku (w tym przykładzie „Nazwa_samolotu”) – inne foldery nie muszą występować.

Po uruchomieniu FSX nowy samolot powinien być widoczny na liście wyboru maszyny. Po pierwszym wyborze może być konieczne zaakceptowanie uprawnień dla „gauges” – czyli mechanizmów i paneli napisanych specjalnie dla tego samolotu.

Przestrzegam przed ignorowaniem pliku readme.txt. W pliku tym autor umieszcza zwykle dokładną instrukcję instalacji, która może obejmować dodatkowe, nieopisane tutaj, działania.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.