Mesh – rozdzielczość, LOD – o co właściwie chodzi?

Mesh dla Flight Simulatora podzielony jest na kilka poziomów zależnie od rozdzielczości siatki wysokościowej jaka została użyta.

Im większa rozdzielczość (LOD – level of detail to właśnie poziom rozdzieczości) tym więcej informacji o ukształtowaniu terenu można przekazać. Wraz ze wzrostem rozdzielczości pojawią się drobne pagórki, skarpy i większe rowy.

LOD 6 ok. 600m
LOD 7 ok. 300m
LOD 8 ok. 150m
LOD 9 76m
LOD 10 38m
LOD 11 19m
LOD 12 10m
LOD 13 5m
LOD 14 2m
LOD 15 1m
LOD 16 0,6m

Tabela powyżej pokazuje jak wygląda stosunek poziom LOD do wielkości „kratki” w meshu. Wysokości w obrębie kratki są mocno uśrednione. Najbardziej widocznym efektem niskiego LOD są bardzo delikatnie zarysowane szczyty górskie. Przy domyślnym Meshu granie Himalajów wyglądają jak połoniny w Bieszczadach. Po dodaniu lepszego mesha nabierają ostrości.

Drugim łatwo zauważalnym efektem poprawienia mesha jest wzrost ilości szczegółów – zamiast płaskiego terenu lub płaskiego i równego zbocza widzimy teren, który jest pofałdowany. Im większy LOD tym więcej drobnych detali, których spodziewamy się w terenie.

Mesh SRTM

Popularnym oznaczeniem mesha jest SRTM. Jest to skrót od Shuttle Radar Topography Mission – misji przeprowadzonej przez agencje kosmiczne, dzięki której stworzono numeryczny model terenu. Dane pozyskane w tej misji są dostępne publicznie i wielu twórców skorzystało z nich budując swoje dodatki.

O misji można przeczytać na Wikipedii.

Czym mesh nie jest?

Mesh nie jest scenerią ani nie zawiera obiektów. To co widzimy na ziemi (w sensie drogi, pola, lasy itp) to inne elementy scenerii ustawione na meshu. Mesh to tylko siatka terenu na której są rysowane wszystkie pozostałe elementy.

Często występujące problemy

Niestety zarówno domyślny jak i dodatkowe meshe mogą powodować błędy. Problem w najmniejszym stopniu dotyczy meshów płatnych, które były odpowiednio testowane, ale i w nich nie udało się wydawcom wyeliminować wszystkich problemów.

Najczęściej spotykanym zjawiskiem jest przepaść na skraju lotniska, efekt lotniska na nasypie lub lotnisko w dziurze. Wszystkie te problemy wynikają z niedostosowania wysokości lotniska do wysokości meshu. Lotnisko wymusza na swoim obszarze odpowiednią wysokość – na granicy tworzy się przepaść i lotnisko wystaje z terenu (lub chowa się w nim). Twórcy dodatków starają się na ile to możliwe dopasowywać lotniska do najpopularniejszych meshów jeśli takie problemy mogą wystąpić.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.