FSX i Prepar3D – jak instalować dodatki

Poradnik napisany dla FSXa może być również stosowany w P3D z tym, że odradzam stosowanie dodatków do FS9. Również niektóre dodatki do FSX mogą w P3D nie działać poprawnie.

Instalator automatyczny

Większość płatnych dodatków posiada instalator automatyczny. Na ogół jedyną czynnością jaką trzeba wykonać jest klikanie przycisku „dalej”, czasem trzeba dodatkowo podać poprawną ścieżkę FSX (o ile nie jest zainstalowany w domyślnej lokalizacji).

W przypadku płatnych programów bardzo często wymagane jest podanie kodu rejestrującego lub numeru zamówienia. Kodu i numer znajdziesz w wiadomości e-mail, którą sklep wysłał po zrealizowaniu zamówienia.

Przy instalacji scenerii konieczne może być dodanie nowej scenerii do biblioteki (z moich doświadczeń wykona, że 90% programów instalujących zajmuje się tym za nas, pozostałe 10% wymaga naszego działania). Dodawanie scenerii do biblioteki zostało opisane niżej w części „ręczne dodawanie scenerii”.

Po instalacji nowego samolotu, w momencie wyboru tego samolotu mogą się pojawić komunikaty dotyczące zgody na aktywowanie plików dll.

Instalator ręczny
Instalując dodatek bezpłatny częściej spotkasz się z „paczką” (archiwum .rar lub .zip) lub folderem z plikami, które trzeba ręcznie dodać do FSX. Ogólny opis takiej instalacji zamieściłem w tekście FSX – jak ręcznie instalować dodatki, szczegółowo instalację samolotów i scenerii omawiają artykuły:

Dodatki do FS9 (FS 2004) w FSX

Nie ma większych problemów z użyciem starszych scenerii w FSX. Mogą nie działać idealnie płynnie, zdarzają się błędy i problemy, ale zdecydowana większość scenerii dla FS9 wygląda w FSX lepiej niż domyślne tereny bez scenerii.

Większy problem mamy z samolotami, ze względu na radykalne zmiany architektury modelowania samolotu. W efekcie wiele samolotów nie będzie wyświetlanych poprawnie. Wiele również nie zadziała tak jak powinny. Poza, jednak, kilkoma wyjątkami – muszę szczerze przyznać, że korzystanie ze starszych samolotów dla FS9 (dla których nie ma wersji pod FSX) uważam za stratę czasu – znacznie lepszy poziom prezentują ich darmowe odpowiedniki.

Istnieją konwertery, które pozwalają dostosować starsze samoloty dla FSX, ale ze względu na znikomą (moim zdaniem) użyteczność – nie będę poświęcał im więcej miejsca poza tym wspomnieniem.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.