FSX Instalacja i optymalizacja (7) – poradnik totalny (uwagi końcowe)

10. Uwagi końcowe

Konfiguracja komputera, systemu i wreszcie Flight Simulatora X może być zajęciem żmudnym, nużącym i frustrującym. Bez skutecznych i uniwersalnych narzędzi testujących wydajność praktycznie niesposób sprawdzić, które zmiany są pozytywne, a które negatywne. Wiele zmian dopiero w połączeniu z innymi daje widoczny efekt – tym samym trudno ocenić wartość pojedynczej modyfikacji.

Mam nadzieję, że wspomniane w poprzednich częściach metody pomogą Ci podnieść jakość działania symulatora, z którego korzystasz.

11. Ostatni tweak – priorytety procesów

Na koniec zostawiłem ostatnie rozwiązanie – do zastosowania przy każdym uruchomieniu Flight Simulatora X.

Po uruchomieniu wejdź w Manager Zadań (alt+ctrl+del -> manager zadań).

Sugestia: Manager zadań jest programem – C:\Windows\System32\taskmgr – można stworzyć do niego skrót i umieścić na pulpicie.

W Managerze zadań wejdź w zakładkę „procesy” i kliknij prawym przyciskiem myszy na proces „fsx.exe”. Następnie zmień priorytet na wysoki. Dzięki temu działania FSX będą miały pierwszeństwo przed wieloma innymi działaniami na komputerze.

Nigdy nie używaj priorytetu „czasu rzeczywistego”. W ten sposób FSX dostał by priorytet większy od najbardziej istotnych działań systemu co spowodowało by zacinanie się komputera, zawieszanie się systemu i wyłączanie FSX.

Jeśli korzystasz z programów wspomagających FSX – np. Active Sky – sugeruję podniesienie ich priorytetu do „Powyżej normalnego”.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.