FSX Instalacja i optymalizacja (2) – poradnik totalny (modyfikacja systemu)

Etap 6. Modyfikowanie systemu Windows Vista tak by osiągnąć lepszą wydajność.

Modyfikacje i zmiany w systemie przeprowadzone nieprawidłowo mogą spowodować problemy w działaniu komputera. W niektórych przypadkach może być konieczna ponowna instalacja systemu lub długotrwałe przywracanie poprawnie działających ustawień. Zaleca się szczególną ostrożność podczas wprowadzania niżej opisanych zmian. Autor poradnika nie bierze odpowiedzialności za skutki sugerowanych zmian.

Zaawansowane ustawienia systemu.

Modyfikowanie systemu zaczynam od wyłączenia pakietu graficznego.

Panel sterowania -> System -> Zaawansowane ustawienia systemu. W oknie, które się pojawi (zakładka Zaawansowane) należy kliknąć „Ustawienia…” w polu „Wydajność – Efekty wizualne, planowanie użycia procesora, wykorzystanie pamięci i pamięć wirtualna”.

W oknie „Opcje wydajności”, w zakładce „Efekty wizualne” dobieram ustawienia tak by nie pozostało nic poza niezbędnymi dla mnie elementami – to jest „Wygładź krawędzie czcionek ekranowych” i „Włącz kompozycje pulpitu” (pierwsze jest kwestią estetyki, drugie jest istotne dla programów i gier obsługujących grafikę 3d).

Dobór pozostałych elementów w tym oknie zależy od indywidualnych preferencji, ale należy pamiętać, że każda opcja zajmuje część zasobów. Im bardziej zaawansowane opcje graficzne – tym więcej zasobów na nie idzie.

W zakładce „Zaawansowane” należy pozostawić domyślne ustawienie „Programy” w polu „Planowanie użycia procesora”.

Bezpieczeństwo.

Ingerowanie w ustawienia zabezpieczeń może obniżyć bezpieczeństwo użytkowania komputera. Użytkownik, który nie jest pewny tego, że potrafi samodzielnie utrzymać bezpieczeństwo komputera powinien pominąć ten krok. Użytkownik, który przechowuje na dysku istotne lub wrażliwe dane – zdecydowanie powinien pominąć ten krok. Użytkownik, który używa tego systemu również do połączeń z bankiem, obsługi działalności gospodarczej / firmy itp. powinien pominąć ten krok. Autor poradnika nie bierze odpowiedzialności za zagrożenia jakie użytkownik sprowadza na siebie wprowadzając poniższe zmiany.

Po tym optymistycznym wstępie przejdę do wycinania zabezpieczeń Visty. Kontrolę konta użytkownika wyłączyłem już wcześniej (moim zdaniem okienka, które każdy – w szczególności niezaawansowany) użytkownik zupełnie automatycznie klika zabezpieczeniem nie są. Windows defender i podobne programy są zabezpieczeniami i ich wyłączenie osłabia bezpieczeństwo. Są również obciążeniem dla systemu, dlatego na moim komputerze (służy tylko do symulacji lotniczych i zagrożenia mogą spowodować jedynie stratę czasu na ponowną instalację) wyłączam je.

Zaczynam od ostrzeżeń o zabezpieczeniach.

Panel sterowania -> Centrum zabezpieczeń.

Wchodzimy (lewa kolumna, na dole) w opcję „Zmień sposób powiadamiania mnie przez Centrum zabezpieczeń”. Wybieramy ostatnią opcję – „Nie powiadamiaj mnie i nie wyświetlaj ikony (niezalecane)”.

Kolejna czynność – wyłączenie całego centrum zabezpieczeń.

Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Usługi.

Właściwości Centrum zabezpieczeń (kliknij prawym przyciskiem myszy na pozycji Centrum zabezpieczeń i wybierz „Właściwości”) pozwalają zatrzymać działanie centrum zabezpieczeń (kliknij „Zatrzymaj”) i wyłączyć uruchamianie (zmień „Typ uruchamiania” na „Wyłączony”).

Identycznie postępuję z usługą „Windows Defender” (z tym, że powinien być zatrzymany na tym etapie – pozostaje wyłączyć uruchamianie.

Indeksowanie i wyszukiwarka.

Wyszukiwarka Windows jest przydatna jeśli trzeba coś znaleźć na dysku… ale posiada urządzenie indeksujące, które ma paskudny zwyczaj indeksowania dysku w zupełnie przypadkowych momentach – np. wtedy kiedy używam Flight Simulatora. Ponieważ na dysku staram się mieć porządek – indeksator wyłączam zaraz po instalacji systemu. Dobra organizacja zawartości dysku w folderach wystarcza mi w zupełności.

Wyłączenie indeksowania nie oznacza wyłączenia wyszukiwarki – ona po prostu będzie działała dużo (duuuuużo!) wolniej.

Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Usługi.

W oknie, które się pojawi znajdź pozycję „Usługa wyszukiwania systemu Windows” (lub „Windows Search”), kliknij prawym przyciskiem myszy, wejdź we właściwości, a następnie zmień „Typ uruchomienia” na „Wyłączony”. Możesz od razu zatrzymać działanie klikając również „Zatrzymaj”.

Przywracanie systemu

Kolejna wartościowa funkcja, która obciąża system. Mam mieszane uczucia czy wyłączać czy nie. Moim zdaniem korzyści z wyłączenia nie równoważą potencjalnych strat. Nie wyłączam.

Jeśli ktoś chce wyłączyć:

Panel sterowania -> System -> Zaawansowane ustawienia systemu -> zakładka „Zaawansowane” -> Ustawienia w polu „Uruchamianie i odzyskiwanie”.
Wystarczy odznaczyć wszystko.

Pomoc zdalna.

Moim zdaniem jedna z najmniej przydatnych funkcji Visty – jeszcze nigdy nie spotkałem się z rozwiązaniem, które było by faktycznie pomocne.

Panel sterowania -> System -> Zaawansowane ustawienia systemu -> zakładka „Zdalny” -> Odznacz pole „Zezwalaj na połączenia Pomocy zdalnej…”.

Zwiększenie wydajności dysku.

Zmiana niezalecana – grozi utratą / uszkodzeniem danych w przypadku utraty zasilania w czasie pracy – przeczytaj wszystkie podkreślone ostrzeżenia i sugestie przed wprowadzeniem zmian!

Po tym wstępie – zamierzam podjąć ryzyko. Dysk może pracować w trybie bardziej bezpiecznym i bardziej wydajnym. Nie mam na dysku żadnych istotnych danych – jeśli dysk ulegnie uszkodzeniu to jedyne co mnie czeka to konieczność formatowania i reinstalacji Flight Simulatora.

Panel sterowania -> System -> Menadżer urządzeń (link w lewej kolumnie).

W otwartym oknie rozwijam listę dysków (klikając + obok etykiety „Stacje dysków”) i odnajduje dysk, którego używam. Klikam prawym przyciskiem myszy -> Właściwości.

W oknie, które się pojawi, w zakładce „Zasady” zaznaczam opcję „Włącz zaawansowaną wydajność”. Ostrzeżenie, które znajduje się poniżej jest istotne.

Jeśli posiadasz istotne dane na komputerze – sugeruję trzymanie ich na innym dysku (fizycznym – czyli innym urządzeniu, nie chodzi tu o partycję) niż ten na którym jest system i symulator. Wprowadzona opcja dotyczy wybranego dysku i dysk zawierający istotne dane może pracować dalej w trybie bezpiecznym.

fsutil

Kolejny etap „psucia” mojej Visty to zmiany wprowadzane narzędziem dyskowym.

Naciśnij Windows+R (Windows to przycisk na klawiaturze między Ctrl a Alt) i wpisz „cmd” – potwierdź naciskając OK.

W oknie konsoli (wygląda jak stare okienko dosowskie – to dla tych, którzy jeszcze pamiętają co to był DOS, młodsi rozpoznają coś co designem przypomina prehistorię) wprowadzam kolejno komendy zmieniające ustawienia dyskowe.

Blokowanie nazw 8.3 (pamiętacie stare dosowskie nazwy, które zawierały 8 znaków, tyldę i numerek – chodzi o nie). Nie korzystam ze starych plików zapisanych w tym formacie – mogę spokojnie wyłączyć obsługę tych nazw (taka nazwa jest automatycznie tworzona i obsługiwana dla każdego pliku o nazwie mającej więcej niż 8 znaków).

Komenda wyłączająca: fsutil behavior set disable8dot3 1
Aby włączyć ponownie: fsutil behavior set disable8dot3 0

Blokowanie oznaczania czasu ostatniego dostępu. Windows domyślnie oznacza każdy plik datą ostatniego dostępu. W niektórych przypadkach ta funkcja może być użyteczna. Na ogół jednak nie jest, a zabiera jakiś % zasobów. Wyłączam ją.

Komenda wyłączająca: fsutil behavior set disablelastaccess 1
Aby włączyć ponownie: fsutil behavior set disablelastaccess 0

Sprawdzanie małej ilości miejsca na dysku.

Kiedy miejsce na dysku kończy się – system informuje użytkownika stosownym komunikatem. Jeśli czytasz ten fragment to, mam nadzieję, jesteś na tyle świadomym użytkownikiem komputera by wiedzieć kiedy miejsce na dysku się kończy na długo zanim to się stanie (sugeruję pozostawienie sporej części dysku pustej – ja zostawiam co najmniej 1/3 dysku).

Aby wyłączyć proces sprawdzania czy nie mamy za mało miejsca na dysku należy dopisać do rejestru odpowiednią linię.

Windows + R -> wpisz: regedit -> OK.

Nieumiejętne posługiwanie się edytorem rejestru może spowodować poważne szkody.

Otworzy się okno edytora rejestru. Nawigujemy (w drzewku folderów po lewej stronie) do odpowiedniego pola:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies

Jeśli w Policies istnieje już klucz „Explorer” – pomijamy ten krok. Jeśli nie istnieje – należy kliknąć prawym przyciskiem myszy „Policies”, wybrać „Nowy” -> „Klucz”. Nazywamy go „Explorer”.

Klikamy (prawym) na Explorer i wybieramy „Nowy”->”Wartość DWORD (32-bit)”- nadajemy jej nazwę „NoLowDiskSpaceChecks”. Modyfikujemy (klikamy prawym stworzoną wartość, wybieramy „Modyfikuj…”) i nadajemy wartość „1”.

Uaktualnienia

Zakładam, że na tym etapie masz już zaktualizowany system. Dlatego możesz spokojnie wyłączyć automatyczne aktualizacje. Windows nie jest aż tak często aktualizowany, żeby konieczne było sprawdzanie ich co kilka godzin. Aktualizacje nie są też tak krytyczne, żeby kilka tygodni opóźnienia robiło różnicę. Jeśli będziesz chciał zaktualizować komputer za jakiś czas – wejdź w Windows Update i aktualizuj ręcznie. Póki co – w Windows Update wybierz „Zmień ustawiania”, a w oknie ustawień zmień pole „Aktualizacje ważne” na „Nigdy nie sprawdzaj, czy są aktualizacje (niezalecane)”.

Usługi

Było już poruszane wcześniej w jednym miejscu – teraz zajmę się usługami Visty, które można spokojnie sobie odpuścić. Oraz tymi, których ruszać nie powinno się, lub zwyczajnie nie warto.

Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Usługi.

Bez większych obaw wyłączam i/lub blokuję (o ile nie wskazałem inaczej – Typ uruchomienia: Wyłączony) uruchamianie usług:

  • Koordynator transakcji rozproszonych;
  • Pomoc IP;
  • Rejestr zdalny;
  • Replikacja systemu plików DFS;
  • Usługa KTMRM dla usługi Koordynator transakcji rozproszonych;
  • Usługa raportowania błędów systemu Windows;
  • Usługa wprowadzania na komputerze typu Tablet;
  • Usługa wyszukiwania systemu Windows (zalecałem już w innym miejscu wyłączenie tej opcji);
  • Usługa zasad diagnostyki (Typ uruchamiania – Ręczny);
  • Usługi terminalowe;

Pasek boczny Windows

Usuwam. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasku -> „Właściwości” i odznaczyć pole „Uruchom pasek boczny podczas uruchamiania systemu Windows”. Następnie należy kliknąć (prawym) na ikonkę paska bocznego (obok zegara) i wybrać opcję zakończ. W polu, które się pojawi nie zaznaczamy opcji „Uruchom…” i potwierdzamy chęć zamknięcia.

CCleaner

Program CCleaner przyda się do dwóch czynności – okresowego czyszczenia rejestru i wyłączania programów, które z uporem wchodzą do autostartu i uruchamiają się przy starcie systemu. Sugeruję korzystanie z opcji „Wyłącz”, a nie „Usuń wpis” (w razie czego można zawsze włączyć z powrotem).

Przejdź do części 3 »